PUNKTACJA DO RANKINGU WYSTAWOWEGO

Klasyfikacja wyników prowadzona jest oddzielnie w trzech grupach wiekowych:
1. KATEGORIA JUNIORÓW - klasa młodzieży
2. KATEGORIA SENIORÓW - klasy: pośrednia, otwarta, użytkowa, championów
3. KATEGORIA WETERANÓW - klasa honorowa
* - dotyczy wystaw międzynarodowych, na których przyznawany jest tytuł "ZWYCIĘZCA EUROPY" lub "ZWYCIĘZCA ŚWIATA".
Inne wystawy o w/w nazwach są punktowane jak wystawy międzynarodowe.

Rodzaj

 wystawy

Ocena doskonała

lokata

 

Tytuły

Udział w wystaw

zagran.

Bez

lok.

IV

III

II

I

CWC/

CAC

Res.

CAC

Res.

CACIB

CACIB

Zwyc.

Młodz.

Najlepszy Junior w Rasie

Najlepszy

Pies/Suka

w Rasie

(BOS)

Zwyc.

Rasy

(BOB)

Zwyc.

Grupy

(BOG)

Najl.

Junior

(Jun.BIS)

Najl.

Weteran

(Vet.BIS)

Zwyc.

Wystawy

(Best in

Show)

XXX

Krajowa

2

4

6

8

10

10

5

---

---

10

10

10

20

10

10

10

10

10

Międzynaro-

dowa

4

8

12

16

20

20

10

25

40

20

20

20

40

20

20

20

20

20

Championów

4

8

12

16

20

20

---

---

---

---

20

20

40

20

20

20

20

---

Klubowa

5

10

15

20

25

25

10

---

---

25

25

25

50

---

25

25

25

25

Europejska

i

Światowa *

8

16

24

32

40

40

20

50

80

100

40

100

200

50

50

50

50

50