UWAGA !!! 6 LUTEGO BIURO BEDZIE NIECZYNNE
Kurs dla kandydatów na asystentów kynologicznych !!!
Termin trwania kursu 07.02.2015 do 30.04.2015 r.
Wykłady będą odbywały się w systemie weekendowym sobota - niedziela.
Obejmują 78 godzin wykładów.
Planowany termin egzaminu miesiąc czerwiec 2015r.
(dokładny termin zostanie podany po zakończeniu wykładów)
wiecej>>> KOMUNIKATY
Składka członkowska za rok 2014 i 2015
Zarząd Oddziału przypomina i uprzejmie prosi o dokonanie opłaty składki członkowskiej za 2014 r. w wysokości 70 zł do dnia 31 stycznia 2015.
Nieopłacenie składki członkowskiej w wyżej wskazanym terminie stanowi podstawę do skreślenia z listy członków Związku !!!

Patrz >>>

Składka członkowska za rok 2015 wynosi 70 zł.
wiecej>>> KOMUNIKATY
Najbliższe zebranie Komisji Hodowlanej - 27.02.2015 r.
Prosi się członków Oddziału o wnoszenie ewentualnych podań do tego terminu.

Komisja Hodowlana przypomina:
Terminy przeglądów miotów prosimy umawiać z kierownikami sekcji z 2-tygodniowym wyprzedzeniem ! (bardzo prosimy mieć na uwadze kwestie logistyczno-organizacyjne).
WAŻNE - KWALIFIKACJE HODOWLANE - Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r.
podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r.
- jako jednego z wymogów hodowlanych - obowiązkowego badania profilu DNA
oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA
i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a.
wiecej>>> KOMUNIKATY


Witamy na stronach
białostockiego oddziału
Związku Kynologicznego w Polsce
Oddział w Białymstoku powstał w 1970 roku.
Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych.
Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI).
Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.
Związek wydaje kwartalnik kynologiczny PIES.