W dniach 29 sierpnia do 3 wrzesnia biuro bedzie nieczynne !!!

UWAGA !!!
Zgodnie z Regulaminem Wystaw organizator ma prawo do zmiany sędziego.
W związku z większą liczbą zgłoszonych psów, byliśmy zmuszeni zaprosić dodatkowego sędziego i dokonać przesunićę niektorych ras do innych sedziow,
by zapewnić sędziom ilości psów nie wieksze niż przewiduje Regulamin FCI.
Za niedogodności serdecznie przepraszamy i informujemy,
że nie upoważnia to wystawców do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora wystawy.
Komitet organizacyjny wystaw.

NOTE !!!
According to the Regulations an organizer has the right to change the judge.
Due to the large number of dogs entered, we were forced to invite additional judge and make transfers some breeds to other judges to ensure that judges the amount of dogs no bigger than expected FCI regulations..
We apologize for the inconvenience and announce that it does not entitle exhibitors to assert any claims against the organizer of the show.
Dog shows Committee.

DOG SHOWS BIALYSTOK'2014

30.08.2014 - Krajowa Wystawa 2 Grupy FCI
II Group FCI National Show (CAC)


31.08.2014 - Krajowa Wystawa 3 Grupy FCI - terierów
Terriers National Show (CAC)


30-31.08.2014 - Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
International Dog Show (CACIB)
Witamy na stronach
białostockiego oddziału
Związku Kynologicznego w Polsce
Oddział w Białymstoku powstał w 1970 roku.
Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych.
Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI).
Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.
Związek wydaje kwartalnik kynologiczny PIES.Składka członkowska za rok 2014
Zarząd Oddziału przypomina i uprzejmie prosi o dokonanie opłaty składki członkowskiej za 2014 r. w wysokości 70 zł.
wiecej>>> KOMUNIKATY